Skapa ett bra CV

När det kommer till att söka jobb så finns det mycket att tänka på och att ha ett välgjort CV kan vara skillnaden mellan en anställningsintervju och ett jobb eller inte. Det finns idag flera hemsidor där man kan bygga ett CV, en del kostar medan andra är gratis men det är också enkelt att göra sitt CV själv. Det bästa är om man har all information klar när man börjar skriva sin CV.

Kort information

Först är det bra att lista lite om sig själv. Namn, födelsedag, kontaktinformation och liknande är sådant man kan behöva skiva upp. Detta ska stå först då det blir lättare för företagen och rekryteraren att veta vems CV de läser. Det ska inte vara i text utan i listform. Några exempel följer nedan.

  • Namn:
  • Födelsedag/personnummer:
  • Adress:
  • Telefon:
  • Mobiltelefon:
  • E-postadress:

Utbildning och jobb

Sedan ska man lista sin utbildning och sina jobb och detta ska göras i två separata omgångar med olika underrubriker. Den ena bör heta något i stil med “arbetslivserfarenhet” och den andra något i stil med “utbildning”. Det råder delade meningar om vilken som ska stå först men i regel är det jobben som kommer först.

Det bästa är att skriva nez2upp jobbe
n i den ordning man har haft dem, med det senaste först. Hur man skriver sedan varierar lite. Men företagsnamn, under vilken period man jobbade där, vad man gjorde och lite kort information är bra att ha med. En del lägger även in kontaktinformation här.

När det kommer till utbildning bör man ha med skola/institut, period, utbildningsområde och lite kort om utbildningen samt vilken form av examen man har.

Övrig information

Efter att ha listat jobb och utbildningar så är det rekommenderat att man gör olika paragrafer eller stycken med egen rubrik där man tar upp språkkunskaper, övriga meriter/hedersmeriter, datorkunskap samt körkort.